Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

School Level EMIS (Student Tracking) - २०७३ अपडेट गर्ने तरिका ।

प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-२५

School Level EMIS  (Student Tracking) - २०७३ अपडेट गर्ने तथा नयाँ विद्यालयले भर्ने तरिका ।