Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

एसइइ २०७७ का लागि रजिष्ट्रेशन प्राप्त भएको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७-०९-२८

एसइइ २०७७ का लागि रजिष्ट्रेशन प्राप्त भएको सूचना ।

झापा जिल्लाबाट एसइइ -२०७७ मा सामेल हुने सबै विद्यालयहरू झापा ।