Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

२०७७ सालको एसइइ(कक्षा १०को परीक्षा)आवेदन फाराम तथा २०७८ सालको एसइइ परीक्षाका लागि रजिष्ट्रेशन फाराम(कक्षा ९मा)भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

२०७७ सालको एसइइ(कक्षा १०को परीक्षा)आवेदन फाराम तथा २०७८ सालको एसइइ परीक्षाका लागि रजिष्ट्रेशन फाराम(कक्षा ९मा)भर्ने सम्बन्धी सूचना ।