Need Help ?
Call: +977- 023455276

बिद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका - २०७७

प्रकाशित मिती:  २०७७/०५/३०

शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तर,प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७७/०५/१९ मा स्वीकृत गरेको बिद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका - २०७७ लाई कार्यन्वयन गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न सम्वद्ध सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ । उक्त निर्देशिका डाउनलोड गर्नु होस् ।