Need Help ?
Call: +977- 023455276

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा( SEE) कक्षा १० को मूल्याङ्कन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७७।०३।१०

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेभसाइट www.neb.gov.npwww.see.gov.np बाट डाउनलाेड गर्न सकिन्छ  ।