Need Help ?
Call: +977- 023455276

IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७७।०३।०५

श्री सबै सामुदायिक,संस्थागत,धार्मिक विद्यालयहरू

झापा ।

प्रस्तुत विषायमा शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्र , शेक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा सानाेठिमी भक्तपुरकाे च.नं.२६१ मिति २०७७।०२।२५ काे पत्रानुसार COVID19 काे प्रकाेपलाइ मध्यनजर गरी आ आफ्नाे स्थानीय तह र विद्यालयकाे सूरक्षित अवस्थालाइ भाैतिक दूरी साथै अन्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाइ हाललाइ विद्यालय सँग  सम्बन्धित अभिलेखहरू मध्ये पत्रमा उल्लेखित अभिलेखहरूअध्यावधिक गरी एकिकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली IEMIS अध्यावधिक तथा व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुराेध छ । साथै प्राप्त पत्रकाे छायाँकपी यसै साथ सम्लग्न छ ।