Need Help ?
Call: +977- 023455276

आइसोलेसन परीक्षा कक्षको व्यवस्था सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७६-१२-०५

बिषयः- आइसोलेसन परीक्षा कक्षको व्यवस्था सम्वन्धमा

      सवै  ५५केन्द्राध्यक्ष ज्यूहरु

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( कक्षा-१० ) SEE

              झापा जिल्ला

प्रस्तुत विषयमा  "COVID-19   को सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न सकिने गरी सवै परीक्षा केन्द्रहरुमा कम्तिमा एउटा आइसोलेसन परीक्षा कक्षको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डको  मिति २०७६/११/३० को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध छ"  भनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा -१० सानोठिमी  भक्तपुर बाट निर्देशन भएकोले मिति २०७६/१२/०६ गते देखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( कक्षा-१० ) SEE को  यस जिल्ला अन्तरगतका  परीक्षा केन्द्रहरुमा  सो अनुसारको आवश्यक  व्यवस्था गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।