Need Help ?
Call: +977- 023455276

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE ) २०७६ काे परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-२८

मिति २०७६ चैत्र ६ गते देखि स१चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE ) २०७६ का परीक्षा केन्द्रहरू तपसिल बमाेजिम रहेकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैकाे जानकारीका लागि याे  सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।