Need Help ?
Call: +977- 023455276

स्वीकृत रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-११

श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरू झापा ।

प्रस्तुत विषायमा शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा सानाेठिमी भक्तपुरकाे च.नं.१८५ मिति २०७६।११।०५ काे पत्रानुसार २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र प्राथमिक,निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहकाे रिक्त हुने शिक्षक पदहरूकाे विवरण  मिति २०७६।११।२५ भित्र अनिवार्य केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भएकाेले सबै सामुदायिक विद्यालयहरूले आ आफ्नाे विद्यालयकाे रिक्त स्वीकृत  दरबन्दी विवरण तयार गरी सम्बन्धित पालिका मार्फत मिति २०७६।११।२२ गते भित्र यस इकाइमा  आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुराेध छ ।

फायल डाउनलाेड गर्नुहाेला ।