Need Help ?
Call: +977- 023455276

सिम्बोल नंम्बर सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७६-१०-२९

SEE परीक्षाा २०७६ मा सामेल हुने सबै विद्यालयका प्र.अ. तथा परीक्षाको काम गर्ने शिक्षाक,कर्मचारीका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना ।

 

प्रस्तुत विषयमा २०७६ सालको  एस.ई.ई ( कक्षा-१०) का लागि कक्षा -१० को आवेदन फाराम भरेका यस जिल्लाका विद्यार्थीहरुको आवेदन फाराम अनलाइन इन्ट्री भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरवाट सिम्वोल नम्वर प्राप्त भइसकेकोले सिम्बोल नम्वर व्यवस्थापन गरी प्रवेश-पत्र बुझिलिनु पर्ने भएकोले सम्वन्धित विद्यालयहरुले यस इकाइको परीक्षा शाखामा  तपसिल अनुसारको मितिमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । प्रयोगात्मक  अङ्क तालिका,अयोग्य विद्यार्थी  विबरण र राजश्व जम्मा गरेको भौचर समेत अनिवार्य रुपमा लिई आउनुहुन समेत अनुरोध छ ।

फायल डाउनलोड गर्नु हाेला ।