Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

रजिष्ट्रेशन नम्वर सम्वन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७६-०९-१७

झापा जिल्लाबाट SEE - २०७६ मा सामेल हुने सवै विद्यालयका  प्र.अ. तथा परीक्षाको काम गर्नुहुने         शिक्षक/ कर्मचारीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !   सूचना !!   सुचना !!!

 प्रस्तुत विषयमा  २०७६  सालको  एस.ई.ई ( कक्षा-१०) का लागि कक्षा -९ मा रजिष्ट्रेशन फाराम भरेका यस जिल्लाका  विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन अनलाइन इन्ट्री, विद्यालयहरुले रुजु गरी रुजु गरिएको बिवरण अपडेट कार्य समेत सम्पन्न भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरवाट रजिष्ट्रेशन नम्वर प्राप्त भइसकेकोले सम्वन्धित विद्यालयहरुले गतवर्ष प्राप्त गरेको रजिष्ट्रेशन नम्वर सच्याउन, SEE परीक्षाको आवेदन फाराम र समष्टिगत फाराम रजिष्ट्रेशन नम्वर अनुसार क्रमवद्ध मिलाई रजिष्ट्रेशन नम्वर  फारामहरुमा चढाए पछि मात्र परीक्षार्थीहरुको  सिम्वोल नं. कायम गर्नु पर्ने भएकोले यस इकाइको परीक्षा शाखावाट नम्वर सहितको रजिष्ट्रेशन विवरण लिइ निम्नानुसारको मितिमा उक्तकार्य सम्पन्न गरीदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

फायल डाउनलाेड गर्नुहाेला ।