Need Help ?
Call: +977- 023455276

सहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृतिकालागि निवेदन गर्ने बारे सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-०९-०७

विषय M– सहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृतिकालागि निवेदन गर्ने बारे सूचना  .

               प्रस्तुत विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठीमिको आ.व. २०७६ ।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम वजेट अनुसार नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा  आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ अनुसार यस वर्ष पनि छात्रवृति प्रदान गर्नका लागि तपसिल बमोजिम कागजात सहित मिति २०७६।०९।२० गते भित्र  यस कार्यालयमा छात्रवृतिकालागि निवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तोकिएको समय पश्चात प्राप्त हुने निवेदन  उपर कार्यवाही नहुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

फायल डाउनलाेड गर्नुहाेला ।