Need Help ?
Call: +977- 023455276

प्राथमिक तहको स्थायी नियुक्तिका लागि पालिका छनौट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-०८-०६

सूचना हेर्न फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् । साथै पालिका छनौट सम्बन्धी फारम यसै पेजको फारममा गई डाउनलोड गर्नुहोस् ।