Need Help ?
Call: +977- 023455276

कक्षा १० काे आवेदन फाराम भर्ने वारे अत्यन्त जरूरी सूचना।

प्रकाशित मिती:  २०७६-०७-०६

श्री सबै विद्यालयहरू झापा

प्रस्तुत विषयमा २०७६ सालकाे एसइइ परीक्षामा सामेल हुन कक्षाा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाइ आवेदन फाराम भर्दा भराउँदा हाल रजिष्ट्रेशन नम्बर नभर्न नभराउन र यस इकाइबाट रजिष्ट्रेशन नम्बर उत्पलब्ध गराए पछि मात्र रजिष्ट्रेशन नम्बर भर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन अनुराेध छ ।