Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

कक्ष ११ र१२ का लागि निर्धारित केन्द्र

प्रकाशित मिती:  २०७५/१२/८

कक्ष ११ र१२ का लागि निर्धारित केन्द्र र केन्द्र अन्तर्गत रहेका विद्यालय एवम् विद्यार्थी विवरण यस प्रकार छ ।