Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(SEE) २०७५ का लागि निर्धारित केन्द्र एवम् केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालय एवम् विद्यार्थी विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७५/१२/८

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(SEE) २०७५ का लागि निर्धारित केन्द्र एवम् केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालय एवम् विद्यार्थी विवरण यस प्रकार छ ।