Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि झापा जिल्लाबाट आवेदन फाराम भर्ने उम्मेद्वारहरूको नामावली सङ्ख्यात्मक विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७५-०५-१३

माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा आवेदन गर्ने उम्मेद्वारहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण झापा