Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि झापा जिल्लाबाट आवेदन फाराम भर्ने उम्मेद्वारहरूको नामावली

प्रकाशित मिती:  २०७५-०५-१५

उम्मेद्वारको नामावली माध्यमिक तहः शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक र संस्कृत व्याकरण