Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash
  • विद्यालय नकशाङ्कन २०७२

  • शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन

  • झापा जिल्ला नक्सांकन

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

योगेन्द्रप्रसाद बराल
(उपसचिव (इकाइ प्रमुख))

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ झापामा ।

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने समन्वयकारी निकायका रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना भएको हो ।

थप हेर्नुहोस